Přírodní kámen přímo od těžaře

Premiot Mining & Resources

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources, patřící do investiční skupiny Premiot Group. V této souvislosti byly v roce 2020 realizovány akvizice dvou břidlicových dolů a dvou žulových lomů.

K hlavním cílům Premiot Mining & Resources patří obnova těžby a úpravy břidlice za účelem ušlechtilé výroby, obnova řemesla a bývalé slávy břidlicových dolů na severní Moravě. Strategie rovněž počítá s pořízením dalších báňských akvizicí, neboť surovinový deficit v České republice a Evropské unii vůbec se stále prohlubuje.

0
20 let zkušeností v oboru
0
doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní břidlice na více než 100 let
0
export do 4 zemí

Naše doly a lomy

Moravská břidlice

Moravskou břidlici těžíme v našich dolech Lhotka a Nové Oldřůvky, které se nachází v pověstné břidlicové oblasti v okolí Budišova nad Budišovkou. V této lokalitě se těžilo odnepaměti, neboť se zde nachází jedno z nejkvalitnějších ložisek jílových břidlic ve střední Evropě. Těžíme hlubinnou těžbou, čímž se získává jadrná a neporušená surovina, která splňuje i ta nejpřísnější kritéria kvality. Důkazem o kvalitě a trvanlivosti břidlice z této lokality jsou domy, postavené na přelomu 18. a 19. století, které jsou dodnes pokryté původní břidlicí. Oba břidlicové doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní štípatelné břidlice v miliónech kubických metrů, což představuje životnost plánované výroby v řádu stovek let.

Česká žula a tatranská žula

Českou a tatranskou žulu těžíme v našich lomech Čierny Balog ve středním Slovensku a Vápenice u Sedlčan. Žulový lom Čierny Balog, produkující především drcené kamenivo pro liniové a jiné stavby, je nyní ve fázi těžby drceného kameniva a přípravě k těžbě pro ušlechtilou výrobu. Těžba drceného kameniva ve výši cca 200 kt ročně je kompletně vyprodána až do roku 2022.

Těžba a úprava žuly z lomu ve Vápenici je zaměřena téměř výhradně na speciální ušlechtilou výrobu, což se odráží ve významných referenčních realizacích v rámci střední Evropy – mezi nimiž jsou například dlažby Pražského hradu, Staroměstského náměstí či plzeňského náměstí Republiky. Oba lomy disponují vytěžitelnými zásobami více než 10 milionů kubických metrů. To představuje jejich životnost minimálně na 60 let.

Komunikace
v CZ, ENG, PL jazyce